Fusies en overnames (M&A) zijn complexe transacties waarbij de eigendom van een bedrijf, een bedrijvengroep of een operationele eenheid wordt overgedragen aan een andere persoon of een ander bedrijf. Vanuit juridisch oogpunt is een fusie een juridische consolidatie van twee ondernemingen in één entiteit of de overdracht van een operationele eenheid in een andere onderneming, terwijl een overname plaatsvindt wanneer een onderneming eigenaar wordt van de aandelen, aandelenbelangen of activa van een andere onderneming (asset deal vs share deal). Binnen het kader van strategisch management kunnen M&A-transacties ondernemingen in staat stellen te diversifiëren, te groeien of hun concurrentiepositie te versterken.

Binnen DATARIS hebben wij al talloze jaren ervaring in het begeleiden van ondernemers en ondernemingen om dergelijke strategische beslissingen uit te voeren. Gaande van het waarderen van uw onderneming en het begeleiden bij onderhandelingen tot het uitvoeren van een financiële en fiscale due diligence (boekenonderzoek) en het begeleiden bij de finale overdrachtsovereenkomst (Share Purchase Agreement of SPA).

Reeds in verschillende overnamedossiers hebben wij samen met Jonathan van DATARIS een schitterend én complementair team mogen vormen om overnameprocessen tot een succesverhaal te mogen schrijven. De meerwaarde van Dataris ligt niet alleen in de uitmuntende boekhoudkundige, financiële en  marktkennis. Daarnaast zorgt zijn (onderhandelings)strategisch inzicht ervoor dat Jonathan een fantastische sparringpartner is om ook de soms complexe juridische structuren en clausules mee vorm te geven!

Laurens Lodefier

Partner & Advocaat, Odigo Advocaten

Er zijn diverse redenen waarom ondernemingen fusies en overnames nastreven. Enkele van de veel voorkomende redenen zijn:

  • Schaalvoordelen: Een overname of een fusie stelt een onderneming in staat om een efficiënt beheer na te streven door onder andere dubbele kosten te elimineren of betere voorwaarden na te streven met leveranciers;
  • Synergiën: Een overname of een fusie stelt een onderneming in staat om complementaire bedrijfsactiva te combineren om een breder aanbod uit te werken en nieuwe markten te betreden;
  • Groei: Een overname of een fusie stelt een onderneming in staat op een snelle en efficiënte manier een grotere klantenportefeuille te bereiken of moeilijk te vinden personeel binnen te halen;
  • Diversificatie: Een overname of een fusie stelt een onderneming in staat haar activiteiten en productengamma uit te breiden en op die manier aan voldoende risicospreiding te doen.

 Het overnameproces omvat gewoonlijke verschillende stappen. Doorheen alle stappen kunnen wij u met ons accountantskantoor bijstaan met de nodige begeleidingen en adviezen. De gewoonlijke stappen omvatten:

  1. Identificatie van de potentiële partners: Hierbij worden bedrijven geïdentificeerd die goede kandidaten kunnen zijn voor overnames op basis van de geprefereerde factoren (buy-side). Langs de andere kant (sell-side) worden de bedrijven of personen geïdentificeerd aan wie verkocht kan en wil worden. De identificatie kan gepaard gaan met het opmaken van een informatiememorandum die geïnteresseerden in staat stellen een eerste blik te werpen op de belangrijkste aspecten van de onderneming.
  2. Zodra de potentiële partners aan elkaar geïntroduceerd zijn wordt meestal een waardering opgesteld en besproken zodat de prijsonderhandelingen aangevat kunnen worden. Van zodra er een consensus bereikt wordt over de te betalen prijs en de betalingsmodaliteiten worden deze samen met enkele andere belangrijke basiselementen opgenomen in een intentieverklaring (Letter of Intent of LOI).
  3. Na de ondertekening van de LOI gaat de kopende partij aan de slag met het uitvoeren van een due diligence (boekenonderzoek). Dergelijk boekenonderzoek kan uitgevoerd worden op vlak van financiën & boekhouding, fiscaliteit, operationeel, HR, legal,…
  4. Als de uitkomst van de due diligence bevredigend geacht wordt door de koper en de beide partijen een consensus bereiken omtrent alle punten, wordt een overdrachtsovereenkomst opgemaakt (Share Purchase Agreement of SPA).

 Conclusie

Het M&A proces kan dus een complex en riskant proces zijn en het is voor ondernemingen en ondernemers belangrijk om de nodige begeleiding te krijgen om de potentiële voordelen- en nadelen alsmede de potentiële risico’s van elke transactie zorgvuldig te overwegen.

Met DATARIS beschikken wij over de nodige kennis, expertise en ervaring om u gedurende het volledige proces bij te staan teneinde de transactie tot een succesvol einde te brengen.

Heeft u vragen over het overnameproces of wenst de advies of begeleiding bij uw overname of fusie? Contacteer Jonathan Provoost en plan uw kennismakingsgesprek in.

Als jonge en nog onervaren ondernemer gaat een bedrijfsovername gepaard met veel stress en veel onzekerheid. In ons geval lag de sleutel tot het succes in de handen van de overnamebegeleiding door Dataris. Die begeleiding tijdens en vooral ook na het volledige proces was het fundament van het succes en de groei van de organisatie de afgelopen paar jaar. Dataris is voor ons uitgegroeid tot een zeer trouwe partner!

Nathan De Vrieze

CEO, Meducation@Work