Hoewel een raad van advies geen wettelijk orgaan is dat ingeburgerd is binnen ons Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen kan het een absolute meerwaarde zijn voor uw onderneming.

De raad van advies is een groep deskundigen die een kleine of middelgrote onderneming (KMO) strategische, juridische, financiële en operationele begeleiding en richting geeft. Zoals uiteengezet door Code Buysse, kan een adviesraad bijzonder gunstig zijn voor KMO’s omdat het een bron van kennis en ervaring aan de tafel kan brengen, die de onderneming helpt om weloverwogen beslissingen te nemen en haar doelstellingen te bereiken.

Bovendien zorgt een raad van advies voor een verdere professionalisering van uw onderneming. De raad van advies is daarnaast ook een uitstekend medium om het professioneel netwerk van de onderneming te vergroten die voor nieuwe opportuniteiten zorgen en daardoor de onderneming kunnen laten groeien.

  • Belangrijke aandachtspunten voor het oprichten van een goede raad van advies:
  • Zorg voor een professioneel kader via een intern reglement;
  • Stel de raad van advies samen uit complementaire personen;
  • Zorg voor een evenwichtige raad van advies (interne vs externe leden);

Hou rekening met de adviezen die ze vooropstellen.

Aangezien het geen wettelijk erkend orgaan is, zijn de adviezen die zij geven niet bindend voor de onderneming en hebben zij geen enkele beslissingsbevoegdheid zoals de Raad van Bestuur. Desalniettemin kan hun advies van ontelbare waarde zijn voor de onderneming.

Met DATARIS beschikken wij over de nodige competenties om u bij te staan bij de oprichting van uw raad van advies. Onze partners maken vaak zelf ook deel uit van de raad van advies om een kritisch en objectief advies te verlenen omtrent de strategische beslissingen en dit vanuit een financieel, juridische en fiscaal oogpunt.

Neem contact op met ons om meer te weten te komen over de oprichting en de werking van een raad van advies of indien u één van onze experts wenst te laten zetelen in uw raad van advies.

“Dataris zorgt voor een kwaliteitsinjectie en tilt je onderneming naar een hoger niveau door proactief mee te denken, prioriteiten en doelstellingen te stellen en je uit te dagen als ondernemer.  Op deze manier verruimt je zichtsveld wat we als startup als erg waardevol aanzien.  Bij verschillende situaties die zich kunnen voordoen fungeren ze als klankbord en worden, indien nodig, de juiste scenario’s en oplossingen uitgewerkt.  Dat geeft een geruststellend gevoel waardoor wij ons kunnen concentreren op waar wij goed in zijn.”

Wim Willems

Co-Founder, FamilyCard