onze diensten

1. Accountancy

Zelf boeken? Dat is niet mijn hoofdactiviteit.

Schoenmaker blijf bij uw leest. De hoofdactiviteit van uw onderneming bestaat er niet in om aan de administratieve en boekhoudkundige verplichtingen te voldoen, maar om winst te maken.

Is uw onderneming nog niet voldoende groot om een boekhouder in dienst te nemen die de boekhouding op zich neemt? Wij helpen u graag verder met het voeren en bijhouden van de administratieve en boekhoudkundige verplichtingen.

Wij verzorgen uw boekhouding van A tot Z op een correcte en transparante manier.
Ondernemers die zelf hun boekhouding niet voeren moeten wel op ieder moment zicht hebben op de cijfers om de juiste beslissingen te nemen. Wij bieden u ons klantenportaal aan waar u op ieder moment de financiële cijfers kan raadplegen.

Voor meer informatie hieromtrent, neem gerust contact op met ons kantoor.

Dataris | boekhouden

Voldoende groot om zelf te boeken?

Hebt u iemand in dienst die de boekhouding verzorgt, dan kan u bij ons terecht om de tussentijdse en jaarlijkse afsluitingen op te stellen. Wij controleren de boekhouding nauwkeurig en zorgen ervoor dat de juiste formaliteiten vervuld worden. Het nemen van de juiste beslissingen hangt sterk af van een correcte en transparante rapportering. Wij staan naast de ondernemer om hem te adviseren en te helpen in het nemen van de juiste beslissing.

Taken:

 • Voeren van de boekhouding van A tot Z
 • Begeleiding en nazicht van gevoerde boekhouding
 • Opstellen enkelvoudige en geconsolideerde jaarrekeningen
 • Advies bij managementrapporteringen, budgettering en cashflowplanning
 • Vertegenwoordiging van individuele vennoten bij controle
Dataris | fiscaliteit

fiscaliteit

2. Fiscaliteit

Hebt u moeite met de toenemende mate aan complexiteit van de fiscale verplichtingen?
De fiscaliteit is onderhevig aan heel veel snelle veranderingen. Het is daarom belangrijk een adviseur naast u te hebben die met kennis van zaken hierop proactief kan inspelen.

Taken:

 • Opstellen en controleren btw-aangiften
 • Fiscale optimalisatie in de personenbelasting / vennootschapsbelasting
 • Grensoverschrijdende btw-aangiften
 • Fiscaal advies inzake overnames, herstructureringen en onroerend goed transacties
 • Assistentie bij fiscale controles

consultancy – bedrijfsadvies

3. Consultancy – Bedrijfsadvies

Ben ik wel rendabel genoeg om die investering te doen? Is een productdiversificatie wel een goed idee? Kan ik dat extra personeelslid wel aannemen?

Als ondernemer heb je een grote brok zelfvertrouwen en ben je het gewoon om snelle onderbouwde keuzes te maken. Wij begrijpen uiteraard dat dergelijke keuzes van strategisch belang zijn. Ook zijn groeiende ondernemingen vaak niet voldoende groot om een voltijdse C.F.O. of financieel manager in dienst te nemen: een extern financieel adviseur biedt voor deze ondernemingen een meerwaarde.

Wij helpen u en uw onderneming graag verder met een duidelijk advies en plan om de groei en de ontwikkeling van uw bedrijf verder te optimaliseren dankzij onze sterke betrokkenheid.

Taken:

 • Budgettering & rapportering
 • Advies en begeleiding bij investeringen
 • Analytisch boekhouden en kostprijscalculatie
 • Structurele optimalisaties
 • C.F.O. services
 • Advies en begeleiding kredietaanvragen
Dataris | consultancy
Dataris | audit & controlling

Audit & controlling

4. Audit & controlling

Wettelijk gezien dienen kleine ondernemingen geen commissaris aan te stellen om een jaarlijkse controle te voeren over de boekhouding. Bedrijfsleiders zijn wel terecht geïnteresseerd in de juistheid van de boekhoudkundige en fiscale cijfers. Deze vormen namelijk de basis voor het nemen van bepaalde beslissingen.
Wenst u een beter inzicht te hebben in de bedrijfsprocessen en in de juistheid van uw boekhoudadministratie, dan helpen wij u graag verder.

Taken:

 • Financiële audit – Boekenonderzoek
 • Bijstand van de aandeelhouder bij de algemene vergadering
 • Advies bij bedrijfsherstructureringen (fusies, splitsingen, vereffeningen, ontbindingen,…)

startende zelfstandige & start-ups

5. Startende zelfstandige & start-ups

Veel starters hebben nood aan boekhoudkundige, fiscale en juridische kennis en laten zich hiervoor te weinig bijstaan. Bovendien gaat de opstart van een zaak gepaard met behoorlijk veel administratief werk, hetgeen sommige starters onderschatten en aldus snel in de problemen geraken.

Wij geloven dat een starter zich vooral moet bezighouden met het uitwerken van zijn idee, zijn visie, zijn droom.

Heb je als creatieveling een idee en wens je dit idee uit te werken maar weet je niet waar beginnen? Ons kantoor biedt begeleiding en advies op jouw maat en werkt samen met jou het volledige plan uit.

Taken:

 • Advies over de optimale structuur (eenmanszaak vs vennootschap)
 • Oprichting eenmanszaken en vennootschappen
 • Opstellen financieel plan
 • Opstellen business plan
 • Advies en assistentie bij financiering
 • Geïndividualiseerde begeleiding

 

Bekijk in de onderstaande link de meest voorkomende valkuilen voor starters:
https://www.unizo.be/starters/advies/valkuilen-voor-een-startende-ondernemer-10-fouten-die-je-absoluut-moet-vermijden

Dataris | starters
Dataris | overnamebegeleiding

M&A overnamebegeleiding

6. M&A
overnamebegeleiding

Wenst u zelfstandig aan de slag te gaan maar lijkt de oprichting van zaak te complex? Dan kunt u eventueel een bestaand bedrijf dat te koop staat overnemen.

Of heeft u reeds een bedrijf en wenst u een ander bedrijf over te nemen om groei te creëren? Of overweegt u louter een bedrijf over te nemen om de concurrentie te slim af te zijn?

Wij staan u graag bij als onderhandelaar en financieel adviseur in het volledige overnameproces. De basis van een overnameproces is vertrouwen. Bovendien is een overname een emotionele gebeurtenis waarbij subjectiviteit vaak de bovenhand lijkt te nemen. Daarom is het van uitermate groot belang dat de toegeleverde informatie van beide partijen met een kritisch oog bekeken wordt en het vertrouwen niet geschaad wordt.

Taken:

 • Financial due diligence & boekenonderzoek op financieel en fiscaal vlak
 • Waardering van een onderneming
 • Advies over financieringsmogelijkheden
 • Advies en assistentie mij financieringsdossier
 • Advies en assistentie bij investeringsbeslissing
 • Management buy-out / Management buy-in
 • Exit-strategie