Inmiddels hebben wij van de overheid een laatste update ontvangen omtrent de steunmaatregelen in deze coronatijden. Onderstaand is een omschrijving zoals wij ze van het sociaal secretariaat Xerius hebben mogen ontvangen.

Uitstel van betaling sociale bijdragen:

Ondernemers in hoofdberoep en meewerkende echtgenoten kunnen uitstel van betaling aanvragen indien zij moeilijkheden ondervinden door het coronavirus.

Je betaalt (bij tijdige betaling in 2021) geen verhogingen of intresten en je rechten blijven opgebouwd.

Welke kwartalen:

 • 1ste kwartaal 2020 betalingsdatum van 31 maart 2020 naar 31 maart 2021
 • 2de  kwartaal 2020 betalingsdatum van 30 juni 2020 naar 30 juni 2021

Deadline aanvraag:

 • Aanvragen voor 15/06/2020 voor kwartaal 1
 • Aanvragen voor 15/06/2020 voor kwartaal 2

Hoe aanvragen:

Stuur uw sociaal secretariaat een e-mail met volgende gegevens en vraag tot uitstel:

 • Naam en voornaam
 • Woonplaats
 • Naam en zetel van je bedrijf
 • Ondernemingsnummer
 • Beroepsactiviteit waar je in actief bent

!!! Klanten met domiciliëring: zij moeten de bank zelf verwittigen. Indien zij dit niet doen, worden de sociale bijdragen bij betalingsuitstel toch gecrediteerd.

De maatregel betreffende uitstel met een jaar van betaling van sociale bijdragen van de eerste twee kwartalen van 2020 evenals de regularisatiebijdragen die vervallen op 31 maart 2020wordt uitgebreid naar ALLE categorieën van zelfstandigen (dus niet enkel en alleen van toepassing op zelfstandigen in hoofdberoep en meewerkende echtgenoten).

Gelet op de economische gevolgen van de spoedmaatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken, mag de aanvraag tot uitstel van betaling van de bijdragen van het eerste kwartaal 2020 ingediend worden tot 15 juni 2020.

Vrijstelling omwille van ‘Tijdelijke financiële moeilijkheden’ voor de sociale bijdragen van 1ste en 2de kw 2020:

Als je dit wil aanvragen voor de eerste twee kwartalen van 2020, raden wij je wel aan tot je de afrekening van het tweede kwartaal ontvangt.

Een aanvraag voor toekomstige kwartalen is niet mogelijk. Is enkel voor hoofdberoepers en meewerkende echtgenotes in het maxi-statuut.

Bij positief advies bouw je voor deze twee kwartalen geen pensioenrechten op (is voorlopig en kan bijgestuurd worden omwille van coronavirus).

Hou er wel rekening mee dat je reeds 4 kwartalen moet bezig zijn. Ook dit kan nog versoepeld worden, maar daarover is nog geen uitsluitsel.

Voorlopig zijn er nog geen vereenvoudigde aanvraagformulieren en heb je twee opties:

Rechtstreeks indienen bij de overheid of via jouw sociaal secretariaat.

Ik ben wel voorstander om eerst betalingsuitstel aan te vragen. De vrijstelling kan je later aanvragen (lees binnen het jaar).

Overbruggingsrecht:

Update

Voor wie:

WEL: ALLE zelfstandigen in hoofdberoep en meewerkende echtgenotes in maxi-statuut

NIET: Zelfstandigen in bijberoep, gepensioneerden, student-zelfstandigen en zelfstandigen met gelijkstelling bijberoep

Dit wordt beschouwd als een vervangingsinkomen en kan niet gecombineerd worden met een andere uitkering (tijdens deze onderbreking mag je ook NIET aan de slag gaan als werknemer).

Startdatum van de ondernemer speelt geen rol en het is mogelijk voor eenmanszaken en bedrijfsleiders. De sector waarin ze actief zijn maakt ook niks uit.

Het overbruggingsrecht kan gecombineerd worden met de Vlaamse Hinderpremie.

Aanvraag van het overbruggingsrecht moet gebeuren door de ondernemer ZELF.

Overbruggingsrecht wordt uitbetaald door het sociaal secretariaat.

Bedrag uitkering:

Actief in de horeca (ook als je je zaak niet helemaal sluit en bijvoorbeeld nog afhaalmaaltijden aanbiedt en je zaak minstens één dag sluit).

Andere sectoren (waar je verplicht bent je onderneming volledig of gedeeltelijk te sluiten door het coronavirus) en je activiteiten minstens 7 opeenvolgende dagen onderbreekt:

Andere sectoren die uit voorzorg, of omdat ze te weinig klanten hebben sluiten:

Krijgen een een uitkering van 1.291,69 euro (of 1.614,10 euro met gezinslast) voor ofwel maart, ofwel april, afhankelijk van in welke maand je je activiteiten voor minstens 7 opeenvolgende dagen onderbreekt. Onderbreek je je activiteiten in beide maanden? Dan krijg je zowel in maart als in april een uitkering overbruggingsrecht.

Hoe aanvragen en wanneer mag je onze uitbetaling verwachten:

Hieronder vindt u een link naar het “aanvraagformulier overbruggingsrecht corona” dat dient te worden ingevuld en ondertekend door u. Vervolgens bezorgd u dit aan uw sociaal secretariaat.

https://drive.google.com/file/d/1WplB0nrBfOvj_wGT1KkA-cCc1WYyht5O/view

Zij doen er vervolgens alles aan om zo spoedig mogelijk uit te betalen.

De Vlaamse Hinderpremie:

Update: https://www.vlaio.be/nl/nieuws/uitbreiding-van-de-corona-hinderpremie

De Vlaamse Regering heeft de corona hinderpremie uitgebreid naar ALLE ondernemers (handelaars, horeca en dienstverleners) die volledig moeten sluiten omwille van de nieuwe beslissingen van de Nationale Veiligheidsraad.

Ondernemers die minstens 1 voltijds en volwaardig inkomen hebben, komen in aanmerking voor de premie. Dit geldt ook voor ambulante activiteiten (bv. marktkramers) die getroffen worden door het sluiten van de openbare markten.

De premie wordt toegekend per vestiging voor zover in de bijkomende vestigingen minstens één voltijds personeelslid tewerkgesteld is. Het aantal premies wordt beperkt tot maximaal vijf per onderneming. In de horecasector is het verplicht sluiten van de eetruimte voldoende om van de premie te kunnen genieten, ook als zij nog afhaaldiensten organiseren.

Een zelfstandige in bijberoep komt ook in aanmerking voor de premie, op voorwaarde dat men de minimumbijdrage betaalt van een zelfstandige in hoofdberoep.

Premie:

 • Volledige sluiting:  4000€ en na 21 dagen 160€/dag
 • Weekend sluiting: 2000€ en na 21 dagen 160€/dag

Hoe aanvragen:

Er kan momenteel geen aanvraag ingediend worden.