Affiche HandhygieneBeste klant Na een, zoals voor velen, deugddoende en welverdiende vakantie staan wij terug meer dan ooit klaar om u bij te staan in deze naschok van het coronavirus en een mogelijke tweede golf waarvan sprake is. Omdat het een hele uitdaging is, zelfs voor ons, om alle initiatieven van de overheid dagelijks op te volgen bezorgen wij u hieronder nog een overzicht van alle op vandaag bestaande maatregelen.  

1. De aanvullende compensatiepremie

 • Wat: een aanvullende premie op de hinder-of compensatiepremie van 2.000 of 1.000 euro
 • Wie: Ondernemingen, eenmanszaken in hoofdberoep, eenmanszaken in bijberoep met een inkomen van meer dan 13.993,78 euro (premie van 2.000 euro) of inkomen tussen 6.996,89 euro en 13.993,78 euro (premie van 1.000 euro). Voor het inkomen wordt door de sociale secretariaten gekeken naar het laatst definitief vastgesteld inkomen (voorlopig aldus 2018)
 • Voorwaarden:
  • Met verplichte sluiting: omzetdaling van minstens 60% in de eerste maand na de heropening ten opzichte van eenzelfde periode vorig jaar. Iedere sector heeft een andere vaste heropeningsdatum gekregen van de overheid
  • Zonder verplichte sluiting: omzetdaling van minstens 60% in de periode van 1 mei tot en met 31 mei ten opzichte van eenzelfde periode vorig jaar
 • Hoe: via de website van Vlaio
 • Deadline: 15 augustus 2020

2. Overbruggingsrecht juli & augustus

 • Wat: het overbruggingsrecht zoals voorheen gekend voor iedere zelfstandige die zijn activiteit moest onderbreken voor minstens 7 dagen
 • Hoeveel: van 645,85 euro tot en met 1.614,10 euro (afhankelijk van gezinslasten en voorwaarden)
 • Wie: sectoren die hun activiteit nog niet hebben kunnen heropstarten tijdens de maanden juli en augustus (vb. evenementensector) OF zij die hun activiteit minstens 7 opeenvolgende kalenderdagen onderbroken hebben naar aanleiding van het coronavirus (quarantaine, sterke daling activiteit waardoor sluiting beter was,…)
 • Voorwaarden:
  • Verplichte gedeeltelijke of gehele sluiting (welness, dancing, discotheken, massa-evenementen).
  • Geen opgelegde sluiting maar een gedwongen sluiting door afhankelijkheid van bovenstaande activiteiten OF een gekozen sluiting dat een onmiddellijk gevolg is van het coronavirus
 • Hoe: aanvraagformulieren van uw sociaal secretariaat

3. Relance-uitkering (overbruggingsrecht heropstart)

 • Wat: Een overbruggingsrecht ter ondersteuning van de heropstart voor de maanden juni, juli en augustus
 • Hoeveel: 1.291,69 euro (zonder gezinslast) of 1.614,10 euro (met gezinslast)
 • Wie: Zelfstandige in hoofdberoep, zelfstandige in bijberoep met sociale bijdrage die gelijk zijn aan de mimimumbijdrage van een zelfstandige in hoofdberoep, die op 3 mei 2020 een verplichte sluiting ondergingen door de coronamaatregelen OF een slechts zeer beperkte activiteit konden uitoefenen
 • Voorwaarden:
  • Je bent sociale bijdragen verschuldigd;
  • Op 3 mei was je activiteit nog verboden of beperkt door de coronamaatregelen
  • De activiteit werd inmiddels terug opgestart zonder andere beperkingen dan de social distancing
  • Een omzetverlies van 10% in het tweede kwartaal van 2020 ten opzichte van het tweede kwartaal 2019 (voor bedrijfsleiders wordt er gekeken naar de omzet van de onderneming)
  • NIET cumuleerbaar met het corona-overbruggingsrecht
 • Deadline:
  • Juni: uiterlijk 31/12/2020
  • Juli: uiterlijk 31/03/2021
  • Augustus: uiterlijk 31/03/2021•
 • Hoe: Via het sociaal secretariaat

4. Cultuurcoronapremie

 • Wat: een premie voor natuurlijke personen die geen recht hebben op eender welke premie van vlaio
 • Hoeveel: maximaal 1.500 euro
 • Wie: Natuurlijke personen (loontrekkende of eenmanszaken) actief binnen de Vlaamse cultuursector
 • Voorwaarden:
  • Eenmanszaken:
   • Nacebel-code moet gelinkt zijn aan cultuursector
   • Tijdens het tweede kwartaal lag de omzet lager dan 4.877,16 euro
  • Loontrekkende:
   • Actief als loontrekkende in de Vlaamse cultuursector tussen januari en juni 2020
   • Tijdens het tweede kwartaal 2020 lag het bruto-inkomen lager dan 4.877,16 euro (brutoloon + vervangingsinkomen + omzet zelfstandige)
 • Hoe: via het sociaal secretariaat

5. Digitale transformatie

 • Wat: Dit is een subsidie om de Vlaamse KMO’s te ondersteunen bij het duurzaam verhogen (transformatie) van hun digitale maturiteit
 • Hoeveel: maximum 50.000 euro
 • Wie: Vlaamse KMO’s (inclusief vrije beroepers)
 • Voorwaarden:
  • Aanvaardbare rechtsvorm
  • Aanvaardbare hoofdactiviteit
  • Actief in privésector
  • Geen negatief eigen vermogen op indieningsdatum
  • Geen projecten in kader van cybersecurity of implementatie van standaardsoftware in het kader van een normale bedrijfsactiviteit
 • Hoe: Via het sociaal secretariaat.

6. Verhoogde investeringsaftrek

 • Wat: de fiscale investeringsaftrek werd uitzonderlijk verhoogd naar 25% voor investeringen gedaan tussen maart 2020 en 31/12/2020
 • Hoeveel: 25%
 • Wie: Vlaamse KMO’s en zelfstandigen
 • Voorwaarden:
  • Activa in nieuwe staat verkregen;
  • Uitsluitend en rechtstreeks voor beroepsdoeleinden gebruikt (geen dubbel gebruik);
  • Afschrijfbaar over minimum drie jaar

Wij begrijpen uiteraard dat dit heel veel informatie te verwerken is en dit niet voor iedereen even duidelijk is. U kunt ons dus altijd contacteren om dit samen met u te bespreken.

Wij zullen van tijd tot tijd deze updates ook publiceren op onze gloednieuwe website (www.dataris.be). Hou deze dus zeker in het oog.

Verder wensen wij jullie nog een fijne en gezonde vakantiemaanden toe!